Breathing Better

Yogaterapi Clinic för bättre andning
15 mars kl 14.00-17.00

Som vi andas lever vi 

Somliga är plågsamt medvetna om att andningen inte fungerar som den ska. Andra har inte tänkt så mycket på andningen men har en känsla av att andningen inte är optimal.

Vill du veta vad andning, meditation och somatisk rörelseintelligens, kan innebära för ditt välmående och din prestationsförmåga?

I denna Yogaterapi Clinic får du smaka på tekniker för att utveckla din andning och medvetenhet samt insikter kring andetagets roll för helhetshälsa.

Yogaterapi är att närma sig yogans tekniker i syfte att hela, att hjälpa kroppens egna förmåga till balans och hälsa.

Det motsägelsefulla är att det är i möjligheten, inte i problemet vi hittar lösningarna.

Yoga är inte menat att vara ytterligare ett sätt att fostra kroppen att lyda. När vi går med kroppen och inte emot kommer utvecklingen du längtar efter. Förutom en rörlig, stark och glad kropp öppnas portar till mer närvaro, medvetenhet och kreativitet på alla plan – även bortom yogamattan.

Bär du kanske också på en längtan efter mer känsla av mening och närvaro i livet? Andning är förutsättning för liv och energi. Andning är också en djupt personlig upplevelse som gränsar till det omedvetna.

Vad händer när du stannar upp och lyssnar inåt? Hur kan djupandning påverka nervsystemet? Hur kan vi lösa upp det som blockerar cirkulationen? Hur hänger din andning ihop med dina känslor? Vad har andning att göra med glädje och frihet?

Det somatiska synsättet, där vi ser till hela människan och där den egna upplevelsen står i centrum, genomsyrar allting vi gör på Himmel och Jord. Vi kallar det yoga inifrån och ut.

Jenny ger också privatsessioner för mer hands-on hjälp till friare andning. Läs mer om individuell andningsträning här.

Yogaterapi Clinic ~ Breathing Better

 

Fredag 15 mars 2024
14.00-17.00
Pris: 600 SEK