Yoga Academy

Somatiska perspektiv på yoga som multidimensionell praktik.

Ett komplett kursprogram

Lungt, mjukt och levande är ledord för yogan på Himmel och Jord och vi utgår ifrån ett somatiskt förhållningssätt där det inte handlar om att göra “rätt” utan där den egna upplevelsen står i centrum.

Yogan tar form inifrån och ut genom närvaro i kroppen, meditation i rörelse och stillhet och en inbjudan till self-care som inte stannar vid den formella yogaträningen utan ger ringar på vattnet och med tiden genomsyrar allt vi gör.

Himmel och Jord Yoga Academy erbjuder ett komplett kursprogram för dig som är intresserad av att lära om yoga som multidimensionell praktik. Med en målsättning att expandera bortom våra nuvarande begränsningar guidas du djupare in i yoga – som träning, som tillstånd, som väg…

YF: Path of Practice 7 september
DD: Breathingness 9 november

YF: Healing Connection 25 januari
DD: Fascia & Flow 22 mars

YF: Body as Energy 19 april
Tid: Onsdagar 17.30-19.30